Профил на купувача - ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. Русе 

Профил на купувача на ДГ Ралица гр. Русе:

Активни процедури към 20.11.2017г., 14:21ч.

Публични покани

Вътрешни правила ОП | Заповед откриване процедура | Обява за обществена поръчка | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Образец 4 | Образец 5 | Образец 6 | Образец 7 | Обява оферти | Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3 | Приложение 4 | Приложение 5 | Приложение 6 | Приложение 7 | Приложение 8 | Проект договор | Техническа спецификация | Указания подготовка | Заповед класиране | Протокол | Приложени документи | Заповед класиране 2






           
Facebook
©2018г. - ДГ Ралица гр. Русе || Поддръжка и хостинг от: Уеб Дизайнс ЕООД