За нас - ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. Русе 
ДГ ”Ралица” е общинска детска градина, институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпване в 1 клас в съответствие с ДОС за предучилищна възраст.

В нея децата имат следните права:
1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда.
2. Да бъдат активни участници в образователния процес.
3. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Процесът на възпитание, социализация и обучение на децата осъществяваме чрез взаимодействие и сътрудничество с родителите.
Основната цел, която си поставяме е максимално да развиваме потенциала на всяко дете, да търсим всички възможности за пълноценна социална реализация и усъвършенстваме способностите му в процеса на образователно развитие.

Педагогическият колектив на ДГ ”Ралица” определя основни приоритети в своята работа:
• Непрекъснато повишаване квалификацията и професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с активното и пълноценно участие в многообразни дейности и проекти.
• Съхраняване на най-ценното в образователната традиция и обвързване с европейските стандарти за учене през целия живот.

Синя приказка - Програмна система
ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. Русе


ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. Русе


ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. Русе


ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. Русе


ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. Русе


ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. РусеДГ Ралица гр. Русе  ДГ Ралица гр. Русе  ДГ Ралица гр. Русе  ДГ Ралица гр. Русе


ДГ Ралица гр. Русе  ДГ Ралица гр. Русе

НАЧАЛО ДОКУМЕНТИ
ЗА НАС ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ЗА КОНТАКТИ
Facebook
©2019г. - ДГ Ралица гр. Русе || Поддръжка и хостинг от: Уеб Дизайнс ЕООД